• ranzo1.jpg

Welcome to Barangay Ranzo Official Website!

 

 

VISION

Isang progresibo, malinis nagkakaisa sa pagsulong ng kaunlaran, may kasipagan at matatag na pamamahala at pantay-pantay sa serbisyo na ipagkaloob sa mga mamamayan.

Mapaunlad ang turismo, upang magkaroon ng hanap buhay ang mga mamamayan, upang mabigyan ng sapat na edukasyon ang kanilang mga anak, upang maiiwas ang mga kabataan sa masasamang bisyo at mapalawak lalo't higit ang kaalaman na makatulong sa pagbuo ng isang mabuting pamayanan na may pananampalataya sa Diyos.

 

MISSION

Ang barangay Ranzo ay magtataguyod ng mga proyekto, programa ayon sa tunay na pagbabalangkas ng Sangguniang Barangay na ang layunin ay magkaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan, pagbibigayan at mailayo ang mga kabataan sa masasamang bisyo at higit sa lahat may pananalig sa Dakilang Lumika.

Ito ang tunay na Pilipino................Taas noo kahit Kanino...............

 

 

 

Back to Top

Login Form